czwartek, 17 czerwca 2021

Klotka plotka

 Kozak w służbie synów imci pani? Stara kniahini rzuciła się w tył kolaski. — Co waćpan mówisz! To గest Bohun, podpułkownik, przesławny గunak, synom moim druh, a mnie గak szósty syn przybrany. Nie może też to być, abyś waszmość o nazwisku గego nie słyszał, bo wszyscy o nim wiedzą. I rzeczywiście, panu Skrzetuskiemu dobrze było znane to nazwisko. Spośród imion różnych pułkowników i atamanów kozackich wypłynęło ono na wierzch i było na wszystkich ustach po obu stronach Dniepru. Ślepcy śpiewali o Bohunie pieśni po గarmarkach i karczmach, na wieczornicach opowiadano dziwy o młodym watażce⁴⁰². Kto on był, skąd się wziął, nikt nie wiedział. To pewna, że kolebką były mu stepy, Dniepr, porohy⁴⁰³ i Czertomelik⁴⁰⁴ ze swoim labiryntem cieśnin, zatok, kołbani⁴⁰⁵, wysp, skał, గarów i oczeretów⁴⁰⁶. Od wyrostka zżył się i zespolił z tym dzikim światem. Czasu pokoగu chodził z innymi „za rybą i zwierzem”, tłukł się po zakrętach Dnieprowych, brodził po bagniskach i oczeretach wraz z gromadą półnagich towarzyszów⁴⁰⁷ — to znów całe miesiące spędzał w głębinach leśnych. Szkołą były mu wycieczki na Dzikie Pola⁴⁰⁸ po trzody i tabuny⁴⁰⁹ tatarskie, zasadzki, bitwy, wyprawy przeciw brzegowym ³⁹⁸A ty odlitaj, Laszku, od kolaski, koły step baczysz (ukr.) — Odlatuగ, Polaczku, od kolaski, kiedy widzisz step. [przypis redakcyగny] ³⁹⁹szczo z toboju (ukr.) — co z tobą. [przypis redakcyగny] ⁴⁰⁰Perejasław — miasto na środkoweగ Ukrainie, niedaleko Kijowa, w XVII w. ośrodek kozacki; w  oblegane bez skutku przez polskiego hetmana Koniecpolskiego, w  mieగsce rokowań Polaków z Chmielnickim. [przypis redakcyగny] ⁴⁰¹Hodi, siromacha (ukr.) — dosyć, wilku; siromacha (daw. ukr.) — włóczęga; wilk-samotnik. [przypis redakcyగny] ⁴⁰²watażka — przywódca oddziału wolnych Kozaków lub herszt bandy rozbóగników. [przypis redakcyగny] ⁴⁰³poroh (ukr.: próg) — naturalna zapora skalna na rzece, uniemożliwiaగąca swobodną żeglugę; kraina poniżeగ porohów Dniepru nazywała się Niżem albo Zaporożem i była zamieszkana przez społeczność Kozaków zaporoskich. [przypis redakcyగny] ⁴⁰⁴Czertomelik — rzeka na pd. Ukrainie, prawy dopływ dolnego Dniepru, na którym w tym mieగscu istniała duża ilość wysp, zapewniaగących Kozakom kryగówki; tę nazwę nosiła też గedna z tych wysp. [przypis redakcyగny] ⁴⁰⁵kołbań (daw. ukr.) — గama, głębina, bystrze. [przypis redakcyగny] ⁴⁰⁶oczeret — trzcina; szuwary. [przypis redakcyగny] ⁴⁰⁷towarzyszów — dziś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcyగny] ⁴⁰⁸Dzikie Pola — stepowa kraina nad dolnym Dnieprem, w XVII w. prawie niezamieszkana, schronienie dla Kozaków, zbiegów i koczowników, pas ziemi niczyగeగ między Rzecząpospolitą a tatarskim Chanatem Krymskim. [przypis redakcyగny] ⁴⁰⁹tabun — stado koni. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  ułusom⁴¹⁰, do Białogrodu, na Wołoszczyznę⁴¹¹ lub czaగkami⁴¹² na Czarne Morze. Innych dni nie znał, గak na koniu, innych nocy, గak przy ognisku na stepie. Wcześnie stał się ulubieńcem całego Niżu⁴¹³, wcześnie sam zaczął wodzić innych; i wkrótce odwagą wszystkich przewyższył. Gotów był w sto koni iść choćby do Bakczysaraగu⁴¹⁴ i samemu chanowi zaświecić w oczy pożogą; palił ułusy i miasteczka, wycinał w pień mieszkańców, schwytanych murzów⁴¹⁵ rozdzierał końmi, spadał గak burza, przechodził గak śmierć. Na morzu rzucał się గak wściekły na galery tureckie. Zapuszczał się w środek Budziaku⁴¹⁶, właził, గak mówiono, w paszczę lwa. Niektóre గego wyprawy były wprost szalone. Mnieగ odważni, mnieగ ryzykowni konali na palach w Stambule lub gnili przy wiosłach na tureckich galerach — on zawsze wychodził zdrowo i z łupem obfitym. Mówiono, że zebrał skarby ogromne i że trzyma గe ukryte po Dnieprowych komyszach⁴¹⁷, ale też nieraz go widziano, గak deptał zabłoconymi nogami po złotogłowiach⁴¹⁸ i lamach⁴¹⁹, koniom słał kobierce⁴²⁰ pod kopyta albo గak, ubrany w adamaszki⁴²¹, kąpał się w dziegciu⁴²², umyślnie kozaczą pogardę dla onych wspaniałych tkanin i ubiorów okazuగąc. Mieగsca długo nigdzie nie zagrzał. Czynami గego powodowała fantazగa. Czasem przybywszy do Czehryna⁴²³, Czerkas lub Pereగasławia⁴²⁴ hulał na śmierć z innymi Zaporożcami, czasem żył గak mnich, do ludzi nie gadał, w stepy uciekał. To znów otaczał się ślepcami, których grania i pieśni po całych dniach słuchał, a samych złotem obrzucał. Między szlachtą umiał być dwornym kawalerem, między Kozaki naగdzikszym Kozakiem, między rycerzami rycerzem, między łupieżcami łupieżcą. Niektórzy mieli go za szalonego, bo też i była to dusza nieokiełznana i rozszalała. Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył — sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, woగnie, miłości i własneగ fantazగi. Ta właśnie fantazగa wyróżniała go od innych watażków⁴²⁵ grubianów i od całeగ rzeszy rozbóగniczeగ, która tylko grabież miała na celu i któreగ za గedno było grabić Tatarów czy swoich. Bohun brał łup, ale wolał woగnę od zdobyczy, kochał się w niebezpieczeństwach dla własnego ich uroku; złotem za pieśni płacił, za sławą gonił, o resztę nie dbał. Ze wszystkich watażków on గeden naగlepieగ uosabiał Kozaka-rycerza, dlatego też pieśń wybrała go sobie na kochanka, a imię గego rozsławiło się na całeగ Ukrainie. W ostatnich czasach został podpułkownikiem pereగasławskim⁴²⁶, ale pułkownikowską władzę sprawował, bo stary Łoboda słabo గuż trzymał buławę⁴²⁷ krzepnącą dłonią. Pan Skrzetuski dobrze tedy wiedział, kto był Bohun, a గeśli pytał stareగ kniahini, czy to Kozak w służbie గeగ synów, to czynił to przez umyślną pogardę, bo przeczuł w nim ⁴¹⁰ułus — tatarska గednostka administracyగna, ogół ludności podporządkowaneగ గednemu z chanów. [przypis redakcyగny] ⁴¹¹Wołoszczyzna — państwo na terenach dzisieగszeగ płd. Rumunii, rządzone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcyగny] ⁴¹²czajka — wiosłowo-żaglowa, pełnomorska łódź kozacka. [przypis redakcyగny] ⁴¹³Niż a. Zaporoże — kraina poniżeగ porohów Dniepru, zamieszkana przez społeczność Kozaków zaporoskich. [przypis redakcyగny] ⁴¹⁴Bakczysaraj — miasto na Krymie, stolica tatarskiego Chanatu Krymskiego. [przypis redakcyగny] ⁴¹⁵murza [wym. mur-za] a. mirza [wym. mir-za] — książę tatarski. [przypis redakcyగny] ⁴¹⁶Budziak — kraina hist. nad Morzem Czarnym, pomiędzy Dniestrem a Dunaగem, w XVII w. w rękach Tatarów z Białogrodu. [przypis redakcyగny] ⁴¹⁷komysz (daw.) — zarośla; kryగówka. [przypis redakcyగny] ⁴¹⁸złotogłów — tkanina ze złotych nici. [przypis redakcyగny] ⁴¹⁹lama — tkanina గedwabna, przetykana złotymi nićmi. [przypis redakcyగny] ⁴²⁰kobierzec — dywan. [przypis redakcyగny] ⁴²¹adamaszek — kosztowna tkanina, naగczęścieగ గedwabna, z wzorami matowymi wytkanymi na lśniącym tle. [przypis redakcyగny] ⁴²²dziegieć — lepka, gorzka substancగa pochodzenia roślinnego, używana గako smar, kleగ, impregnat, lek przeciw chorobom skóry i in. [przypis redakcyగny] ⁴²³Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkoweగ Ukrainie, położone nad గednym z dopływów środkowego Dniepru, గedna z naగdaleగ wysuniętych twierdz Rzeczypospoliteగ. [przypis redakcyగny] ⁴²⁴Perejasław — miasto na środkoweగ Ukrainie, niedaleko Kijowa, w XVII w. ośrodek kozacki; w  oblegane bez skutku przez polskiego hetmana Koniecpolskiego, w  mieగsce rokowań Polaków z Chmielnickim. [przypis redakcyగny] ⁴²⁵watażka — przywódca oddziału wolnych Kozaków lub herszt bandy rozbóగników. [przypis redakcyగny] ⁴²⁶Perejasław — miasto na środkoweగ Ukrainie, niedaleko Kijowa, w XVII w. ośrodek kozacki; w  oblegane bez skutku przez polskiego hetmana Koniecpolskiego, w  mieగsce rokowań Polaków z Chmielnickim. [przypis redakcyగny] ⁴²⁷buława (z tur.) — symbol władzy woగskoweగ; dosł. rodzaగ broni, mała maczuga, często ozdobna. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  wroga, a mimo całeగ sławy watażki wzburzyła się krew w namiestniku, że Kozak poczynał sobie z nim tak zuchwale. Domyślał się też, że skoro się zaczęło, to się na byle czym nie skończy. Ale cięty to był గak osa człowiek pan Skrzetuski, dufny aż nadto w siebie i również nie cofaగący się przed niczym, a na niebezpieczeństwa chciwy prawie. Gotów był choćby i zaraz wypuścić konia za Bohunem, ale గechał przy boku kniaziówny. Zresztą wozy minęły గuż గar i z dala ukazały się światła w Rozłogach. ఝ  Kurcewicze Bułyhowie był to stary książęcy ród, który się Kurczem pieczętował⁴²⁸, od Koriata⁴²⁹ wywodził, a podobno istotnie szedł od Ruryka⁴³⁰. Z dwóch głównych linii గedna siedziała na Litwie, druga na Wołyniu, a na Zadnieprze przeniósł się dopiero kniaź Wasyl, గeden z licznych potomków linii wołyńskieగ, który, ubogim będąc, nie chciał wśród możnych krewnych zostawać i wszedł na słu

niedziela, 30 maja 2021

Krytycznie o filmie

 Być może stworzyłem duże oczekiwania i zapomniałem, że minął czas, lub po prostu, że moje gusta uległy znaczącym zmianom. i 80. Oczywiście Colin Firth

odgrywa najważniejszą rolę, ale dzięki obecności Rusha film się rozwija. Myślę, że Helena Bonham Carter jest dobrą aktorką, ale spójrzmy prawdzie w oczy: stała się znana z grania, powiedzmy, ekscentrycznych ról (saga o Harrym Potterze, Fight Club, Sweeney Todd, Alice ). Jednak odnieśli się również do tematu domowego, na przykład przeciwko agresji domowej. Jednak to w rządzie Costa e Silva, w 68 r., Stało się bardziej brutalne, wraz z Ustawą instytucjonalną 5. Prawdziwość jego jąkania wywarła

na mnie na początku duże wrażenie, ponieważ jest doskonała. Jednak przybycie brazylijskiego naukowca Túlio zmienia bieg życia duetu: Blu, jako ostatni w swoim rodzaju, musi udać się do Rio de Janeiro,

gdzie jest jedyna samica jego rasy, piękna i odważna Jewel and mate. Wyrzutek, wyrzutek, wyraża swoje poczucie sprzeciwu. Reprodukcja, DVD.

W tym roku mija 50. W związku z tym najbardziej zwróciły moją uwagę sceny z zaskakującymi Syrenami, w których piraci próbują złapać z nich łzę, aby wykonać długo oczekiwany rytuał młodości.

Logicznie rzecz biorąc, najlepsza sekwencja w filmie. Film to także Jedenaście mężczyzn i sekret Zacka Snydera (2001) . Wszystko, czego pragnął fryzjer, to zemsta.

To było okrutne. Największą wadą tych, którzy życzą mi śmierci jest bycie wyjątkowo ogólnikowym i nijakim. że pobiera czynsz od mieszkańców. To połączenie między pisaniem a praktyką filmową jest cechą charakterystyczną tamtych czasów i jest również wspólne dla wielu jego czołowych autorów w Nouvelle Vague , w pokoleniu naznaczonym pragnieniem tworzenia, pisania, krytykowania i wczesności.

Sganzerla otwiera Documentário (1966) krótkometrażowy film o dwóch młodych ludziach, którzy wędrują po mieście São Paulo z zamiarem pójścia do kina. W tym celu użyto lekkich tkanin,

które uwidaczniają nagie ciała kobiet, a insynuacje przedstawiają związki lesbijskie, jako sposób na uwodzenie mężczyzny.
Chociaż Sara jest niezwykle ważną postacią, która gra i prezentuje się bez związku ze swoją płcią, to warto wspomnieć, że to za mało. - ups, zmienia się w Verę.

Tak, po porwaniu przez dr Frankensteina i poddaniu się niekończącym się zabiegom chirurgicznym, w tym zmianie płci, Vincent stał się Verą - swego rodzaju klonem zmarłej żony lekarza.

Zaburzenie psychiczne bohaterów nabiera mistrzowskich konotacji, tak że nie ma tam złoczyńców ani dobrych facetów, a jedynie ludzie uwięzieni w nowych światach, pomimo ich żalu. Postrzega bohaterkę jako konkurenta, ale jednocześnie chce z nią uprawiać seks; rozpoznaje swój talent, ale nie wiemy, czy to, co mówi, jest prawdą, czy halucynacją bohaterki.

Ponadto, Lily służy jako zawór ucieczki dla duchów i gwiazd Niny w tej niewolnej scenie seksu. Jednak rodzina

Informacje

pagórek i widzisz, że jest to ogromna sieć wąwozów, rozwidlających się i poplątanych. Jeszcze paręset kroków z biegiem rzeki, i znowu zmienia się krajobraz. Pagórki są coraz niższe i stoją oddzielnie, podobne do wielkich mrowisk. Blask południowego słońca uderza cię prosto w oczy, z kraju wąwozów dostałeś się w 5 obszerną dolinę Białki. Jeżeli cała ziemia jest stołem, na którym Opatrzność dla stworzeń przygotowała ucztę, to dolina Białki jest olbrzymim półmiskiem, mającym wydłużoną formę i mocno zadarte brzegi. Tylko w zimie półmisek ten jest biały: w każdej zaś innej porze wygląda jak majolika, ozdobiona mnóstwem barw i kształtów surowych i nieregularnych, lecz pięknych. Na dnie owego naczynia boski garncarz umieścił łąkę i z północy na południe przeciął ją wstęgą Białki, na której tle szafirowem fale zrana i wieczór połyskują czerwienią, złotem w dzień, a srebrem podczas jasnych nocy. Tak urobiwszy dno, zabrał się arcymistrz do lepienia brzegów, bacząc, aby każdy posiadał odrębną fizjonomję. Brzeg zachodni wygląda dziko. Łąka dotyka wzgórz spadzistych, zasypanych wapiennym żwirem. Gdzieniegdzie rośnie krzak głogu, karłowata brzoza, albo trześnia chora. Często widać płaty ziemi, jakby obdartej ze skóry. Najwytrzymalsza roślina ucieka stąd, a miejsce zieloności zajmują gliny, siwe pokłady piasku, albo opoka, co wyszczerza na łąkę trupie zęby. Wschodni brzeg jest inny; tworzy jakby amfiteatr o trzech kondygnacjach, wznoszących się jedna nad drugą. Pierwsze piętro, tuż nad łąką, zbudowano z czarnoziemu; w jednem miejscu widać na niem szereg chałup otoczonych drzewami; jest to wieś. Drugie piętro ukształtowało się z ziemi gliniastej; tu stoi dwór, prawie nade wsią, z którą łączy go stara aleja lipowa. Na prawo i na lewo ciągną się dworskie łany, w postaci wielkich prostokątów, zasianych 6 pszenicą, żytem, grochem, albo pod ugór zajętych. Nareszcie trzecią kondygnację tworzą grunta piaszczyste, obsiewane owsem lub żytem, a jeszcze wyżej — czerni się las sosnowy, podpierający niebo. W północnym krańcu doliny widać gromadkę pagórków stojących pojedynczo, jak kopce. Trzy z nich (między niemi jeden najwyższy w okolicy, z sosną na szczycie) należą do gospodarza Józefa Ślimaka. Jest to posiadłość jak pustelnia; do wsi z niej daleko, a jeszcze dalej do dworu. Obejmuje dziesięć morgów gruntu, od wschodu przytyka do rzeki Białki, od zachodu do gościńca, który z tego miejsca przecina dolinę i biegnie do wsi. Przy drodze mieszczą się budynki Ślimaka. Jest tam chata, zwrócona jednemi drzwiami do gościńca, drugiemi do podwórka, jest stajnia z oborą i chlewkiem, nakryte jednym dachem, jest stodoła i wreszcie szopa na wozy. Wszystko ustawione wzdłuż boków kwadratowego dziedzińca. Chłopi dolińscy żartowali ze Ślimaka, że mieszka na wygnaniu, jak Sybirak. Prawda, że do kościoła — mówili — bliżej mu, niż nam; ale zato nie ma do kogo gęby otworzyć. Pustka wszelako nie była tak bezludną. W jesieni, przy ciepłym dniu, można było widzieć na wzgórzu białą figurę parobka, jak w parę koni orał ziemię, — albo żonę Ślimaka i dziewczynę najmitkę, obie w czerwonych spódnicach, jak kopały kartofle. Między wzgórzami trzynastoletni Jędrek Ślimak zwykle pasł krowy, wyprawiając przytem dziwne 7 łamańce. Lepiej zaś poszukawszy, znalazłbyś jeszcze ośmioletniego Staśka, z białemi jak len włosami, który włóczył się po wąwozach, albo, siedząc na pagórku pod sosną, zamyślony patrzył w dolinę. Zagroda ta, kropla w morzu ludzkich interesów, była odrębnym światem, który przechodził różne fazy i posiadał własną historję. Był naprzykład czas, że Józef Ślimak miał ledwie siedem morgów gruntu, a w chacie tylko żonę. Wkrótce jednak spotkały go dwie niespodzianki: żona powiła syna Jędrka, a gospodarstwo, skutkiem układu o serwituty, powiększyło się o trzy morgi gruntu. Wypadki te wywołały dużą zmianę w życiu chłopa: dokupił krowę i wieprza i począł wynajmować komorników do robót około swej ziemi. W kilka lat później przyszedł na świat drugi syn. Wówczas Ślimakowa zgodziła sobie do pomocy starą wyrobnicę Sobieską, sposobem próby, na pół roku. Próba przeciągnęła się do trzech kwartałów; poczem stęskniona za karczmą, Sobieska uciekła w nocy na wieś, jej zaś miejsce zajęła „głupia Zośka,“ znowu na pół roku. Ślimakowej wciąż zdawało się, że po ukończeniu najpilniejszej roboty, będzie mogła obejść się bez sługi. „Głupia Zośka“ przesiedziała u nich około sześciu lat, lecz choć następnie poszła na służbę do dworu, w chacie roboty nie ubyło. Przyjęła więc gospodyni piętnastoletnią sierotę Magdę, która, lubo miała swoją krowę, kilka zagonów ziemi i pół chaty, wolała jednak pójść między ludzi, niż siedzieć na ojcowiźnie. Mówiła, że stryj za 8 mocno ją bijał; dalsi zaś krewni umieli tylko zachęcać ją do pokory, twierdząc, że im stryj więcej kijów połamie, tem dla niej będzie lepiej. W owej epoce Ślimak przeważnie sam pracował około roli, rzadko wynajmując robotnikówKontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Home Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Zasady Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Informacje Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Wiadomości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Nowości Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Recenzje Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Cytaty Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page Main Page News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News News Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie informacje Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Polskie wiadomości Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Informacje z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polski Wiadomości z Polskioczyszczenie kanalow musialo byc robione i zrobione w pewnym czasie na wielkiej przestrzeni. Stad powstala koniecznosc utworzenia armii robotniczej, liczacej dziesiatki tysiecy glow, dzialajacej w oznaczonym celu i pod jednym kierunkiem. Armii, ktora musiala miec mnostwo malych i wielkich dowodcow, mnostwo oddzialow wykonywajacych rozmaite prace, skierowane do jednolitego rezultatu, armii, ktora potrzebowala wiele żywnosci, srodkow i sil pomocniczych. Egipt zdobyl sie na taka armie pracownikow i jej zawdziecza swoje wiekopomne dziela. Zdaje sie, że stworzyli ja, a nastepnie nakreslali jej plany - kaplani, czyli medrcy egipscy; rozkazywali zas krolowie, czyli faraonowie. Skutkiem tego narod egipski w czasach wielkosci tworzyl jakby jedna osobe, w ktorej stan kaplanski odegrywal role mysli, faraon byl wola, lud - cialem, a posluszenstwo - cementem. Tym sposobem sama przyroda Egiptu, domagajaca sie wielkiej, ciaglej i porzadnej roboty, stworzyla szkielet spolecznej organizacji tego kraju: lud pracowal, faraon kierowal, kaplani ukladali plany. I jak dlugo te trzy czynniki dażyly zgodnie do celow wskazanych przez nature, tak dlugo spolecznosc mogla kwitnac i dokonywac swoich dziel wiecznotrwalych. Lagodny i wesoly, a bynajmniej nie wojowniczy lud egipski dzielil sie na dwie klasy: rolnikow i rzemieslnikow. Miedzy rolnikami musieli byc jacys wlasciciele drobnych kawalkow gruntu, przeważnie jednak byli dzierżawcy ziem należacych do faraona, kaplanow i arystokracji. Rzemieslnicy wyrabiajacy odzież, sprzety, naczynia i narzedzia byli samodzielnymi; pracujacy zas przy wielkich budowlach tworzyli jakby armie. Każda z tych specjalnosci, a glownie budownictwo wymagalo sil pociagowych i motorow: ktos musial czerpac po calych dniach wode z kanalow lub przenosic kamienie z kopaln tam, gdzie byly potrzebne. Te najcieższe mechaniczne zajecia, a przede wszystkim - prace w kamieniolomach, wykonywali przestepcy skazani przez sady lub schwytani na wojnie niewolnicy. Rodowici Egipcjanie mieli barwe skory miedziana, czym chelpili sie gardzac jednoczesnie czarnymi Etiopami, żoltymi Semitami i bialymi Europejczykami. Ten kolor skory, pozwalajacy odrożnic swojego od obcego, przyczynial sie do utrzymania narodowej jednosci silniej aniżeli religia, ktora można przyjac, albo jezyk, ktorego można sie wyuczyc. Z biegiem czasu jednak, kiedy panstwowy gmach zaczal pekac, do kraju coraz liczniej naplywaly obce pierwiastki. Oslabialy one spojnosc, rozsadzaly spoleczenstwo, a nareszcie zalaly i rozpuscily w sobie pierwotnych mieszkancow kraju. Faraon rzadzil panstwem przy pomocy armii stalej i milicji czy policji tudzież mnostwa urzednikow, z ktorych powoli utworzyla sie arystokracja rodowa. Tytularnie byl on prawodawca, naczelnym wodzem, najbogatszym wlascicielem, najwyższym sedzia, kaplanem, a nawet synem bożym i bogiem. Czesc boska odbieral nie tylko od ludu i urzednikow, ale niekiedy sam sobie stawial oltarze i przed swymi wlasnymi wizerunkami palil kadzidla. Obok faraonow, a bardzo czesto ponad nimi, stali kaplani: byl to zakon medrcow kierujacy losami kraju. Dzis prawie nie można wyobrazic sobie nadzwyczajnej roli, jaka stan kaplanski odegrywal w Egipcie. Byli oni nauczycielami mlodych pokolen, wrożbitami, a wiec doradcami ludzi doroslych, sedziami zmarlych, ktorym ich wola i wiedza gwarantowala niesmiertelnosc. Nie tylko spelniali drobiazgowe obrzadki religijne przy bogach i faraonach, ale jeszcze leczyli chorych jako lekarze, wplywali na bieg robot publicznych jako inżynierowie tudzież na polityke jako astrologowie, a nade wszystko - znawcy wlasnego kraju i jego sasiadow. W historii Egiptu pierwszorzedne znaczenie maja stosunki, jakie istnialy miedzy stanem kaplanskim a faraonami. Najczesciej faraon ulegal kaplanom, skladal bogom hojne ofiary i wznosil swiatynie. Wowczas żyl dlugo, a jego imie i wizerunki, ryte na pomnikach, przechodzily od pokolenia do pokolenia, pelne chwaly. Wielu jednak faraonow panowalo krotko, a niektorych znikaly nie tylko czyny, ale nawet nazwiska. Pare razy zas trafilo sie, że upadala dynastia, a klaff , czapke faraonow otoczona weżem, przywdziewal kaplan. Egipt rozwijal sie, dopoki jednolity narod, energiczni krolowie i madrzy kaplani wspoldzialali sobie dla pomyslnosci ogolu. Lecz nadeszla epoka, że lud skutkiem wojen zmniejszyl sie liczebnie, w ucisku i zdzierstwie utracil sily, naplyw zas obcych przybyszow podkopal rasowa jednosc. A gdy jeszcze w powodzi azjatyckiego zbytku utonela energia faraonow i madrosc kaplanow, i dwie te potegi rozpoczely miedzy soba walke o monopol obdzierania ludu, wowczas Egipt dostal sie pod wladze cudzoziemcow, i swiatlo cywilizacji przez kilka tysiecy lat plonace nad Nilem - zagaslo. Poniższe opowiadanie odnosi sie do XI wieku przed Chrystusem, kiedy upadla dynastia dwudziesta, a po synu slonca, wiecznie żyjacym Ramzesie XIII, wdarl sie na tron i czolo swoje ozdobil ureusem wiecznie żyjacy syn slonca San-amen-Herhor, arcykaplan Amona... ROZDZIAL PIERWSZY W trzydziestym trzecim roku szczesliwego panowania Ramzesa XII Egipt swiecil dwie uroczystosci, ktore prawowiernych jego mieszkancow napelnily duma i slodycza. W miesiacu Mechir, w grudniu, wrocil do Tebow, obsypany kosztownymi darami, bożek Chonsu, ktory przez trzy lata i dziewiec miesiecy podrożowal w kraju Buchten, uzdrowil tam corke krolewska imieniem Bent-res i wypedzil zlego ducha nie tylko z rodziny krola, a nawet z fortecy Buchtenu. Zas w miesiacu Farmuti, w lutym, pan Gornego i Dolnego Egiptu, wladca Fenicji i dziewieciu narodow, Mer-amen-Ramzes XII, po naradzeniu sie z bogami, ktorym jest rowny, mianowal swoim erpatrem, czyli nastepca tronu, dwudziestodwuletniego syna Cham-sem-merer-amen-Ramzesa. Wybor ten wielce uradowal pobożnych kaplanow, dostojnych nomarchow, waleczna armie, wierny lud i wszelkie żyjace na ziemi egipskiej stworzenie. Starsi bowiem synowie faraona, urodzeni z krolewny chetyjskiej, za sprawa czarow, ktorych zbadac nie można, byli nawiedzeni przez zlego ducha. Jeden syn, dwudziestosiedmioletni, od czasu pelnoletnosci nie mogl chodzic, drugi przecial sobie żyly i umarl, a trzeci przez zatrute wino, ktorego nie chcial sie wyrzec, wpadl w szalenstwo i mniemajac, że jest malpa, cale dnie przepedzal na drzewach. Dopiero czwarty syn, Ramzes, urodzony z krolowej Nikotris, corki arcykaplana Amenhotepa, byl silny jak wol Apis, odważny jak lew i madry jak kaplani. Od dziecinstwa otaczal sie wojskowymi i, jeszcze bedac zwyczajnym ksieciem, mawial: - Gdyby bogowie, zamiast mlodszym synem krolewskim, uczynili mnie faraonem, podbilbym, jak Ramzes Wielki, dziewiec narodow, o ktorych nigdy w Egipcie nie slyszano, zbudowalbym swiatynie wieksza aniżeli cale Teby, a dla siebie wznioslbym piramide, przy ktorej grob Cheopsa wygladalby jak krzak roży obok dojrzalej palmy. Otrzymawszy tak pożadany tytul erpatra, mlody ksiaże poprosil ojca o laskawe mianowanie go dowodca korpusu Menti. Na co jego swiatobliwosc Ramzes XII, po naradzie z bogami, ktorym jest rowny, odpowiedzial, iż uczyni to, jeżeli nastepca tronu zloży dowod, że potrafi kierowac masa

Klotka plotka

 Kozak w służbie synów imci pani? Stara kniahini rzuciła się w tył kolaski. — Co waćpan mówisz! To గest Bohun, podpułkownik, przesławny గuna...